536.00 536.0 USD
536.00 536.0 USD
536.00 536.0 USD
536.00 536.0 USD
536.00 536.0 USD
536.00 536.0 USD
490.00 490.0 USD
490.00 490.0 USD
AffiELISA® Mouse Cryptosporidium | CPS | ELISA Kit
CAT# AFG-SB-4875
Size: 96 Wells
592.00 592.0 USD
AffiELISA® Human cryptosporidium IgG ELISA Kit
CAT# AFG-SB-2078
Size: 96 Wells
490.00 490.0 USD
AffiELISA® Human Cryptosporidium | CPS | ELISA Kit
CAT# AFG-SB-2077
Size: 96 Wells
490.00 490.0 USD
592.00 592.0 USD
AffiELISA® Avian Cryptosporidium | CPS | ELISA Kit
CAT# AFG-SB-0020
Size: 96 Wells
592.00 592.0 USD
592.00 592.0 USD
AffiELISA® cryptosporidium (Cry) antibody ELISA kit
CAT# AFG-BGE-3812
Size: 96 Tests
665.00 665.0 USD